Loading...
Moja Praca w Parlamencie Europejskim
24/07/2012

Komisja ucieka od jednolitej odpowiedzi o patent europejski?


W czerwcu Paweł Kowal zadał Komisji Europejskiej trzy konkretne pytania o patent europejski. Z opóźnieniem otrzymał trzy niekonkretne odpowiedzi.

W związku z tym Kowal planuje ponownie zwrócić się do Komisji o wyjaśnienie wątpliwości przedsiębiorców, co do funkcjonowania unijnego mechanizmu patentowego. Jeśli macie Państwo sugestie, o co powinien zapytać komisarza Michaela Barniera, to zachęcamy do dyskusji na Twitterze: @pawelkowalpl, z tagiem #patent.

 

Poniżej dokumenty:

 

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-005367/2012

do Komisji

art. 117 Regulaminu PE

Paweł Robert Kowal (ECR)

Przedmiot:   Wpływ jednolitego patentu europejskiego na innowacyjność i MŚP

Według doniesień medialnych Komisja Europejska finalizuje obecnie prace nad stworzeniem jednolitego patentu europejskiego (JPE). Wiele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z krajów Unii zwraca jednak uwagę, że przepisy dotyczącego JPE faworyzują duże przedsiębiorstwa kosztem małych i średnich oraz mogą doprowadzić do ograniczenia konkurencyjności i innowacyjności wśród mniej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Zapisy o JPE mogą wprowadzać również zbyt dużo uprawnień kontrolnych dla państw, co również może godzić w interes przedsiębiorców. Według niektórych organizacji uprawnienia te są porównywalne do tych, które przewidziane są w kontrowersyjnej umowie ACTA.

W związku z powyższym zwracam się do Komisji z następującymi pytaniami:

1.    Jak jednolity patent europejski wpłynie na innowacyjność, w szczególności w mniej zamożnych krajach Unii Europejskiej i dlaczego?

2.    Jakie środki ochrony praw patentowych przewidziane są w rozporządzeniach dotyczących jednolitego patentu europejskiego?

3.    Jakie środki ochrony, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, przewidziane są w rozporządzeniach dotyczących jednolitego patentu europejskiego?

 

PL

P-005367/2012

Odpowiedź udzielona przez Michel Barnier

w imieniu Komisji

(17.7.2012)

 

 

Prawa własności intelektualnej, a w szczególności patenty, stanowią najważniejsze aktywa strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Patenty zabezpieczają inwestycje w badania i rozwój oraz przyciągają kapitał przeznaczony na inwestycje, umożliwiając przedsiębiorstwu rozwój, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa.

 

Obecny system ochrony praw patentowych w Europie jest złożony, częściowo podzielony i kosztowny, w szczególności dla MŚP, ponieważ uzyskanie ochrony patentowej w Europie może kosztować od dziesięciu do piętnastu razy więcej niż patent w USA. Nadrzędnym celem patentu europejskiego o jednolitym skutku jest umożliwienie przedsiębiorstwom osiągnięcia znacznych oszczędności. Przyczyni się on również w znacznym stopniu do uproszczenia procedur administracyjnych dzięki wyeliminowaniu konieczności potwierdzenia ważności patentów na szczeblu krajowym.

 

Patent europejski o jednolitym skutku uzupełnia zestaw narzędzi przedsiębiorstw na rzecz innowacyjności: mogą one wybrać patent krajowy, szereg patentów krajowych lub patent europejski o jednolitym skutku. O jednolitą ochronę patentową można ubiegać się po otrzymaniu patentu europejskiego. Odpowiednie wymagania dotyczące zdolności patentowej zostały zawarte w konwencji o patencie europejskim. Skutki i ograniczenia nowego patentu europejskiego o jednolitym skutku określono w zaproponowanym rozporządzeniu.