Loading...
Moja Praca w Parlamencie Europejskim
08/06/2012

Kowal pyta Komisję o Jednolity Patent Europejski


Poseł do Parlamentu Europejskiego Paweł Kowal (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) wystosował pisemne pytanie do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie wpływu Jednolitego Patentu Europejskiego (JPE) na innowacyjność, szczególnie w mniej zamożnych krajach Unii Europejskiej. Zapytał także o środki ochrony praw patentowych przewidziane w rozporządzeniach dotyczących JPE. Kowal zapytał również o to czy w zapisach przewidziano środki ochrony dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Komisja Europejska finalizuje obecnie prace nad stworzeniem Jednolitego Patentu Europejskiego. 25 państw Unii Europejskiej, w ramach procedury wzmocnionej współpracy zgodziło się przyjąć nowe przepisy odnośnie do patentów. Mają one polegać na tym, że patent zgłoszony w jednym z europejskich krajów, będzie automatycznie obowiązywać we wszystkich innych. Poza współpracą pozostają Hiszpania i Włochy. Polska, mimo wątpliwości, związanych m. in. z kosztami tłumaczeń dokumentów, przystąpiła do tej współpracy.

Według Komisji Europejskiej JPE ma na celu zmniejszenie kosztów uzyskiwania patentów na obszarze Unii. Istnieje jednak obawa, że na nowych przepisach skorzystają głównie bogate kraje z wysokim potencjałem innowacyjności oraz międzynarodowe koncerny. W analizach m. in. Instytutu Jagiellońskiego oraz Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" podkreśla się, że Jednolity Patent Europejski będzie niekorzystny dla małych i średnich przedsiębiorstw i może negatywnie wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki.

Komisja Europejska ma trzy tygodnie na odniesienie się do wątpliwości Pawła Kowala.