Loading...
O mnie

Biografia Urodziłem się 22 lipca 1975 r. w Rzeszowie.

W latach 1990 – 1994 uczęszczałem do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. S. Konarskiego w Rzeszowie.

W szkole podstawowej i średniej działałem w Ruchu Światło Życie. W 1993 roku zostałem jego animatorem.

W latach 1994-98 studiowałem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów działałem w Kole Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, będąc między innymi jego wiceprezesem.


Od 1996 do 1998 studiowałem pod kierunkiem prof. Krystyny Kersten w Collegium Invisibile w Warszawie.


W latach 1996 – 1998 byłem członkiem Polskiej Rady Młodzieży, byłem również prezesem Klubu Jagiellońskiego w Krakowie.1998-1999 byłem dyrektorem programu Państwo Polskie wobec Polaków na Wschodzie. Poszukiwanie modelu polityki w Ośrodku Myśli Politycznej w Krakowie.

 

W latach 1998 – 2000 pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, m.in. byłem naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiadałem m. in. za stosunki z Polonią i Polakami na Wschodzie oraz wizyty premiera na Wschodzie.


Następnie od 2000 do 2001 roku pełniłem obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


W latach 2001 - 2003 współpracowałem stale z Centrum Stosunków Międzynarodowych, gdzie zajmowałem się głównie sprawami polityki wschodniej. W latach 2000-2002 prowadziłem wspólnie z Janem Ołdakowskim Galerię Off.


W 2002 roku wystartowałem w wyborach samorządowych. Zostałem Radym na warszawskiej Ochocie. Funkcję radnego oraz Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy pełniłem do 2005 roku.


W latach 2003 - 2005 byłem dyrektorem Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Współtworzyłem m. in. koncepcje takich projektów jak: Mazowiecka Akademia Książki, dokumentacja sztuki ludowej na Mazowszu. W tym samym czasie byłem współtwórcą koncepcji i realizatorem Muzeum Powstania Warszawskiego.


W latach 2004-2005 wraz z Janem Ołdakowskim przygotowaliśmy koncepcję Muzeum Ziem Zachodnich dla władz województwa dolnośląskiego. W 2005 roku zostałem dyrektorem Biura Prasowego Urzędu m.st. Warszawy. Współtworzyłem Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, szczególnie program stypendialny Centrum.


W 2005 roku wystartowałem w wyborach do Sejmu RP. Zostałem wybrany z okręgu nr 12, który obejmuje m.in. Wadowice, Chrzanów, Oświęcim, Myślenice, Suchą Beskidzką. Byłem Posłem na Sejm V kadencji. W tym w latach 2005-2006 byłem Wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Byłem również przewodniczącym Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2005 – 2006).


Od lipca 2006 do listopada 2007 roku byłem Wiceministrem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.


W Collegium Civitas prowadziłem zajęcia dotyczące Polityki Wschodniej. Również na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Jestem członkiem Rady Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego we Wrocławiu.W latach 2007-2008 doradzałem dyrektorom Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W 2007 zostałem ponownie wybrany do Sejmu RP z okręgu Chrzanów liczbą 26184 głosów. W VI kadencji Sejmu RP pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS, byłem również wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

Jestem pracownikiem Instytutu Studiów Politycznych PAN(urlop bezpłatny). Publikuję na temat polskiej polityki wschodniej, spraw międzynarodowych oraz polityki kulturalnej i historii XX wieku.

W styczniu 2011 w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk obronił rozprawę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kofmana.  Tematem pracy: „Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986 -1989. Próba reformy w systemie władzy".


W 2009 roku zostałem wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego. W Brukseli zajmuję się przede wszystkim kwestiami stosunków Unii Europejskiej z krajami byłego ZSRR, głównie Ukrainą. Z tego też względu zostałem wybrany na Przewodniczącego Komisji UE-Ukraina.

 

4 czerwca 2011 zostałem wybrany na funkcę prezesa partii Polska Jest Najważniejsza.Wykaz publikacji
:

 • Nie jesteśmy ukrainofilami. Polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy. Antologia tekstów, red. Paweł Kowal, Jan Ołdakowski, Monika Zuchniak, Wrocław 2002;
 • Wymiar wschodni” UE - realna szansa czy idée fixe polskiej polityki?, red. Paweł Kowal, Warszawa 2002;
 • Krajobrazy z Mistralami w tle - Teksty o polityce wschodniej, Paweł Kowal, wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej objęta patronatem: Dziennika Polskiego, Nowej Europy Wschodniej, Salonu24, Teologii Politycznej, Estbooka, Energia Alert, Kraków 2011;
 • Koniec systemu władzy, Paweł Kowal, wydana przez wydawnictwo Trio. Objęta patronatem Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2012.

Artykuły:

Miękki realizm, P. Kowal [w:] "Nowa Europa Wschodnia", nr 2/2011, s. 22

"Melodia moralna" z narodem. Notatka Wiesława Górnickiego na temat sprawy Katynia w przemówieniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego 11 lipca 1988 roku, P. Kowal, G. Sołtysiak (oprac.) [w:] "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2/2010

Katyń w relacjach PRL-ZSRR w latach 1985-1989, P. Kowal, G. Sołtysiak (współpraca) [w:] "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2/2010

 • Więcej>>

  Ekspertyzy:

  2002 Kompleksowa strategia promocji Mazowsza na lata 2002-2005,
  Warszawa, współ. Paweł Kowal, Jan Ołdakowski (ekspertyza dla
  Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego)

  1998 Wywózki i masowe deportacje Polaków w ramach sowieckiego systemu
  represji, Warszawa (ekspertyza dla Urzędu Kombatantów i Osób
  Represjonowanych)

  1998 Rola Ministerstwa Kultury i Sztuki w polityce państwa polskiego
  wobec Polaków za wschodnią granicą, Warszawa (ekspertyza dla
  Ministerstwa Kultury i Sztuki)
 • Więcej>>
 • Artykuły naukowe i analizy:

 • Sprawa wznowienia stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską w latach 1986-1989, P. Kowal [w:] "Polski Przegląd Dyplomatyczny", nr 2/2009;

 • Dyplomacja z historią w tle, A. de Lazari, P. Machcewicz, P. Kowal, J. Kochanowski ; rozm. przepr. Grzegorz Pac, Tomasz Wiścicki [w:] "Więź" 49[50], 1/2007, s. 48-62;

 • Męczeńskie Sanktuarium Narodu: Powstanie Warszawskie w wypowiedziach Jana Pawła II, P. Kowal, J. Ołdakowski [w:] "Teologia Polityczna" 3/2005-2006, s. 136-147.

 • Więcej>>


 • Recenzje:

  1999 Sprawa proporcji, sprawa zrozumienia (rec. A. Garlicki, Historia

  1939-1997/98. Polska i świat. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących,
  Warszawa 1998), Kwartalnik Konserwatywny, nr 4/1999, ss. 173-178.

  1999 Polacy na Kołymie (rec. M. Giżejewska, Polacy na Kołymie
  1940-1943, Warszawa 1997), Przegląd Polonijny, rok XXV/1999, z. 2 (92), ss.127-130.

  2000 Dekomunizacja po ułańsku (rec. W. Masiulanis red., Dekomunizacja.
  Zeszyty Problemowe Ligi Republikańskiej, Warszawa 1999), Kwartalnik
  Konserwatywny, nr 6/2000, ss. 137-141.

  1999 Litewski punkt widzenia, rec.: Pozostawione historii. Litwini i
  Polsce i Polakach, red. K. Korzeniewska, V. Sirutawičius, przeł. K.
  Korzeniewska, Wydawnictwo Znak, Kraków, [w:] Więź.

Poprzednia strona: Wykaz współpracowników:
Następna: Galeria